Fibroid treatment in Kalyani nagar
17Jun, 2021

Why do human beings want to have children

By: | Tags:

काही दिवसांपूर्वी मी माझ्या 22 वर्षाच्या मुलासोबत चर्चा करत असताना त्याला म्हणाले, ” आज दवाखान्याच्या पायऱ्या चढताना एका आजोबांच्या कडेवर असलेलं एक हसरं लहान बाळ बघून सहजच माझ्या मनात विचार येऊन गेला की अरे, मला सुद्धा अजून काही वर्षांनी अस नातवंड होण्याची वेळ आलीय की ! यावर तो मला हसतच म्हणाला, “अग आई, अशी दिवास्वप्ने बघणे बंद कर. कारण मला मूल होणार नाहीये हे नक्की !” आश्चर्यचकित होऊन मी त्याला विचारले, “अरे बाबा, असे का म्हणतोस ? त्यावर त्याने दिलेले उत्तर ऐकून मी विचारात पडले. तो म्हणाला “अगं आई, माझे […]
READ MORE